Kreatívna recyklácia

Pri realizácii našich projektov a kurzov www.obnova.eu cielene uvažujeme, ako staré konštrukcie a materiály znovu použiť. Obnovu vnímame komplexne, nielen ako kultúrno – historickú zodpovednosť, ale aj motiváciu na použitie ohľaduplných riešení vo vzťahu k prírode, k planéte. Aj na jesennom kurze obnovy a údržby vitráží sme využili príležitosť recyklovať. Mali sme k dispozícii kolekciu okenných vitrážových výplní zo 70. rokov 20. storočia. Olovená sieť vitráží bola v nekvalitne zhotovená, v kritickom stave, nezabezpečovala stabilitu vitráže. Šesťuholníkové sklené výplne však boli v bezchybnom stave. S lektormi kurzu sme dohodli, že sklíčka vrátime do života, zrecyklujeme a uplatníme ich na novej vitráži, ktorú osadíme do nadsvetlíka vstupných dverí Centrálky. Najprv bolo treba „vyslobodiť“ sklíčka z olovenej siete a sklíčka dokonale vyčistiť. Medzi tým sa už formoval návrh na výtvarné riešenie vitráže.Banskoštiavnický kurz obnovy a údržby vitráží pripravila a realizovala spoločnosť Obnova www.obnova.eu., spolufinancové Ministerstvom kultúry SR prostredníctvom programu: Obnovme si svoj dom.

 

 

_