Ďalšie remeselné kurzy

Rekonštrukcia starých hlinených domov

Michala Hrčka a Pavel Fabián uviedli svoju prednášku s prezentáciou „Rekonštrukcia starých hlinených domov“ v rámci seminára Dni prírodného stavania s Gernotom Minkem. Organizátor seminára OZ ArTUR – Architektúra pre trvalo udržatelný rozvoj, organizované s podporou Goetheho inšitútu a Fakulty architektúry STU.

_