Ďalšie remeselné kurzy

Rekonštrukcia starých hlinených domov

Michala Hrčka a Pavel Fabián uviedli svoju prednášku s prezentáciou “Rekonštrukcia starých hlinených domov” v rámci seminára Dni prírodného stavania s Gernotom Minkem. Organizátor seminára – Architektúra pre trvalo udržatelný rozvoj, organizované s podporou Goetheho inšitútu a Fakulty architektúry .

_