Práce na Perényiho bašte hradu Fiľakovo – ukončenie

Práce na Perényiho bašte hradu Fiľakovo budú v priebehu nasledujúceho týždňa ukončené.

_