Sanácia historickej mozaikovej podlahy

V Ružomberku sanujeme najmodernejšou technológiou mikrovlnej sanácie historickú mozaikovitú podlahu realizovanú z viacerých druhov dreva. Pozrite sa ako to vyzerá keď sa drevokazným hubám darí. Na obrázku slzivý ()

 

Podrobnosti postupne na: http://www.obnova.eu/cervotoc

_