Pracujeme s technológiou na ničenie drevokazného hmyzu, húb a iných škodcov za pomoci mikrovlného ožarovania a v prípade potreby aj s ďalšími konvenčnými metódami. Naša metóda dokáže ošetriť drevo, textil, alebo iné materiály napadnuté hubami či inými škodcami bez použitia chémie, bezpečne rýchlo a bezprašne aj v zariadenom interiéri. Zároveň vieme vysušiť aj vaše murivo. Podrobnosti emailom alebo na telefónnom čísle.

Špecializujeme sa IBA na komplexnú sanáciu pamiatkových objektov a veľkých historických celkov v rámci vlastných realizácií.

Mobiliár, starožitnosti a hnuteľné veci neošetrujeme.

Mikrovlná sanácia

  • V balíku vám dokážeme pripraviť diagnostiku, návrh stavebných úprav, sanáciu mikrovlnami, chemické preventívne ošetrenie a stavebný, konzervačný či umelecko-remeselný zásah.Kontaktujte nás za účelom ponuky, alebo konzultácie:
    cervotoc@obnova.eu

Mikrovlná technológia sa začala používať pred rokmi  na ničenie termitov v USA. Vďaka výsledkom – vysoká účinnosť (až 100%), relatívnmalá pracnosť a finančnú nenáročnosť v pomere k iným metódam, nachádza táto technológia svoje uplatnenia aj u nás. Princíp technológie spočíva v pôsobení silného poľa mikrovlnej vysokofrekvenčnej energie s vyvolaným zahriatím materiálu a vyvolaným pohybom molekúl vody obsiahnutej v dreve, výrobkoch z neho, ako aj v murive ( princíp vysúšania po zakúrení), ale čo je podstatné aj v ošetrovanom materiály žijúcich organizmoch.

Voda, ktorá nie je viazaná v bunkových štruktúrach, je z väčšej časti vytláčená von z predmetu (muriva, dreva) v smere pôsobenia mikrovlnnej energie a z povrchu odparená (ako pri konvenčnom vysúšaní). Pri vysušovaní muriva (bez bunkových štruktúr) je väčšina vody vytlačená a tým je čas vysúšania – oproti klasickým metódam z rádovo týždňov, mesiacov, alebo až rokov – skrátený na dni, či hodiny. V prípade sanácie dreva a teda likvidácie drevokazného hmyzu a iných škodcov, je proces podobný. Avšak drevo na rozdiel od muriva obsahuje okrem iných látok (celulóza, lignín, hemicelulóza) primárne viazanú vodu v bunkových stenách, plus voľnú vodu v medzibunkovom priestore. Ak drevo obsahuje viac vody ako je voda obsiahnutá v jeho nasýtených vláknach, je táto – obdobne ako pri murive – najprv v smere vyžarovania mikrovlnnej energie z väčšej časti vytláčaná z dreva von a čiastočne odparená. Ak je drevo napadnuté larvami drevokazného hmyzu, tieto sú zahubené následkom prehriatia vnútrobunkovej vody a prudkou zmenou stavu telových bielkovín – obdobne ako sa mení skupenstvo vaječného bielka pri jeho tepelnom spracovaní. Je exaktne potvrdené, že k hubeniu živého materiálu dochádza, ak je tento ohrievaný mikrovlnami nad teplotu nad 54 ° C po dobu aspoň dvoch minút. Pokiaľ aj nedôjde k okamžitému zahubeniu počas ožarovania, uhynie organizmus do niekoľkých hodín v dôsledku zmien prostredia pre jeho život popísaných vyššie.

Týmto spôsobom je možné úspešne ničiť všetok drevokazný hmyz, huby, plesne a pod. Tie totiž obsahujú vysoké percento bielkovín a vody – larvy hmyzu, alebo plodnice drevokazných húb až 90% ich hmotnosti – tá sa zahrieva viac než samotný materiál v ktorom prežíva, čo spôsobí jeho zničenie. Najčastejšími druhmi hmyzích predátorov u napadnutého mobiliáru a drevených konštrukcií sú Tesárik krovový, Tesárik fialový, Červotoč bodkovaný, Červotoč prúžkovaný. Mikrovlny ničia nebezpečné drevokazné huby – najväčšiu skazu dokáže spôsobiť Drevokaz slzivý (ľudovo Drevomorka), Chrastavka pivničná, huby rodu Trámoviek, Pórnatiek, či čeľade Trúdnikovitých a pod. Pri správnom technologickom postupe nedochádza mikrovlnným ožarovaním k žiadnym fyziologickým zmenám materiálu, jeho poškodeniu, takže si tento aj naďalej uchováva svoje pôvodné vizuálne vlastnosti. Po mikrovlnnom ošetrení rozhodne odporúčame ochranný fungicídny, insekticídny náter, aby nedošlo k recidíve biotických škodcov. Prístroje, ktoré používame, sú navrhnuté, skonštruované, vyrobené, certifikované a odskúšané v SR. Zapojenie a ochrana je v súlade s normami EN, ČSN,prístroje sú homologizované so štandardmi EÚ. Personál je preškolený a kvalita a bezpečnosti práce sú garantované procesnými štandardmi spoločnosti Obnova s.r.o.