Články

Čo je nové na krove radnice v B. Štiavnici?

Čo je nové na krove radnice v B. Štiavnici? Realizujeme protézy…

Krov radnice v Štiavnici

Zachraňujeme 230 starý krov radnice s gotickým jadrom v B.…

Šindel na „Detašku“

Dokončená obnova krytiny na Detašovanom pracovisku FA STU…

Letná škola: Ochutnávka tradičných remesiel 2018

Centrum stavebného dedičstva – Centrálka v Banskej Štiavnici…

Ochutnávka tradičných remesiel

Pracujete v školstve? Letná škola pre učiteľov a kariérnych…

Exkurzia pre študentov architektúry

Na objekte "starej pošty" v Banskej Štiavnici sme realizovali…

Banskoštiavnický kurz v Štiavnických novinách

Kurz, ktorý sa uskutočnil v týždni 5. 9. 2016 – 9. 9. 2016,…