Postup na dočasnom zastrešení ZUŠ Banská Štiavnica

Jozef Boban takto zachytil nás postup z minulého týždňa na dočasnom zastrešení ZUŠ Banská Štiavnica

_