Články

Konzervácia kovových vrát – začiatok prác

Dnes sme začali s konzerváciou a obnovou piatich kovových…

Obnova dverí z Banskoštiavnickej Kalvárie

Dnes sme začali s umelecko-remeselnou obnovou dverí z dolného…

Reštaurovanie procesnej požiarnickej zástavy

Ukončili sme reštaurovanie procesnej požiarnickej zástavy…

Konzervácia starožitnosti

Ukončili sme konzerváciu historickej pokladnice zo začiatku…