Konzervácia kovových vrát – začiatok prác

Dnes sme začali s konzerváciou a obnovou piatich kovových dverí prevažne z 19. storočia. Po ukončení prác budú osadené v penzióne v B. Štiavnici.

_