Články

Naša obnova podkrovného bytu v časopise Môj dom

Prispôsobili sa prastarým trámom a s minimálnymi zásahmi…

V budúcom čísle môj*dom 11 strán o našom projekte

  úprava marec 2015: článok už vyšiel...