Články

Recyklujeme staré súčasti architektúry

V rámci relaxu sme dnes dávali starým veciam novy život.…

Zriaďujeme dielňu umeleckého remesla a reštaurovania

V Banskej Štiavnici zriaďujeme dielňu umeleckého remesla…

Reštaurovanie procesnej požiarnickej zástavy

Ukončili sme reštaurovanie procesnej požiarnickej zástavy…

Konzervácia starožitnosti

Ukončili sme konzerváciu historickej pokladnice zo začiatku…