Články

Zriaďujeme dielňu umeleckého remesla a reštaurovania

V Banskej Štiavnici zriaďujeme dielňu umeleckého remesla…

Reštaurovanie procesnej požiarnickej zástavy

Ukončili sme reštaurovanie procesnej požiarnickej zástavy…