Články

Staro-nový kolega Ivan Hrčka

Ivan Hrčka spolupracuje s naším týmom už od roku 2013, spolupracovali…

Nový kolega Ivan Herényi

Koncom roka náš tým rozšíril nový kolega - reštaurátor…