Zelená strecha na Červenom kláštore :)

Malý fotoreport z minulotýždňového kláštora v Červenom kláštore.

  • Pekný detail tehlovej dlažby s jednoduchým ornamentom z druhej polovice 20. storočia.
  • Zelena strecha – vážna bio patina podhorského prostredia.
_