Zelené ukrižovanie na Námestí Sv. Trojice

Kríž, ktorý sme komunitné obnovili a osadili na povodne miesto začiatkom apríla sa zapojil do zelene okolia.

_