ŽLTÁ | farba

V našich žltých odtieňoch používame nasledovné pigmenty: rôzne žlté okre, žltú z oxidov železa, niklovo-titánovú žltú a ďalšie anorganické zlúčeniny kovov. V niektorých prípadoch sú v kombinácii s bielou, umbrou a čiernou, aby sa dosiahla správna rovnováha.

Označenie „žltý oker“ je všeobecne známe a dlhodobo používané. Najlepšie pigmenty sa až dodnes získavajú z vrstiev hliny v Stredomorí a ich odtiene sa pohybujú od žltohnedej po červenohnedú. Žltý oxid železitý sa vyrába zo železného šrotu a má o niečo jasnejší žltý tón ako oker. Tento pigment je výsledkom procesu recyklácie.

Pre ďalšie zvýšenie jasnosti a žltosti, napríklad do odtieňa Sun yellow (slnečná žltá) sa pridávajú zlúčeniny niklu a titánu ako aj bizmutový pigment. Toto sú anorganické kovy, ktoré sú stabilné, svetlostále a schválené pre uvedené používanie. Nahrádzajú predtým bežne používané pigmenty s obsahom chrómu a olova.

http://www.lanovefarby.sk/…/ext…/zlte-odtiene-yellow-shades/

_