Štúdia odhalila, že syntetické farby sú najväčším zdrojom mikroplastov v oceáne

Vôbec prvá globálna štúdia mikroplastov súvisiacich s farbami vo svetovom oceáne  odhalila, že každý rok unikajú takmer dva milióny ton, čo je viac ako pri  textile, pneumatikách a  peletách dohromady.  

9. februára, LAUSANNE, Švajčiarsko – Správa, ktorú dnes vydala EA – Environmental Action, švajčiarska  vedecká výskumná firma svetovo uznávaných odborníkov zaoberajúcich sa znečistením plastmi, odhaľuje, že farba  by mohla byť najväčším zdrojom úniku mikroplastov do svetového oceánu. 

Správa od Plastic Paints the Environment ukazuje, že do oceánu uniká oveľa viac mikroplastov z farby než z pneumatík, peliet a textílií. Zistenia EA odhadujú, že mikroplastov z  farby je 1,9 milióna ton, teda 58% mikroplastov uniká do oceánu každý rok. To je výrazne viac ako  predchádzajúci historický a akademický konsenzus, ktorý odhadol, že farba prispela k 9 % až 21 %  mikroplastov v našich oceánoch a vodných cestách. 

Napriek tomu, že farba sa skladá z plastu (v priemere 37%) a pokrýva širokú škálu každodenných  predmetov vrátane budov, lodí, automobilov a takmer všetkých typov infraštruktúry, jej škodlivé ekologické  účinky  sa ťažko presne kvantifikujú a boli do značnej miery podhodnotené. Správa EA, ako prvá  hodnotí úrovne úniku plastových náterov na celom svete, odhaľuje, že napriek nevyvrátiteľným  ochranným a dekoratívnym vlastnostiam farby môže mať farba významný negatívny vplyv na planétu,  morský život a v konečnom dôsledku na ľudské zdravie, ak nie je zlikvidovaná  bezpečne a  udržateľne. 

„Zámerom tohto výskumu nie je kritizovať farbu, ale zvýšiť úroveň informácií a povedomia o tejto  problematike, aby sa pripravil lepší systém, kde farba môže priniesť  svoju plnú hodnotu bez ohrozenia nášho životného prostredia,“ hovorí Dr. Julien Boucher,  zakladateľ a riaditeľ EA – Environmental Action a autor 12 správ o plastovom znečistení.  

Dr. Paola Paruta, environmentálna analytička EA – Environmental Action a vedúca autorka správy,  dodáva: „Naša správa vypĺňa kľúčovú medzeru v znalostiach v oblasti znečistenia mikroplastmi. Naším  zámerom je poskytnúť užitočné informácie, ktoré umožnia ďalší výskum a konkrétne opatrenia na boj  proti úniku mikroplastov a proti znečisteniu plastmi vo všeobecnosti.“ 

Declan Mc Adams, predseda nórskej spoločnosti Pinovo, ktorá začala výskum, komentuje: „Táto správa  by mala byť budíčkom pre chemický priemysel a zákazníkov.  Je potrebné  okamžite konať zo strany vnútroštátnych a nadnárodných regulačných orgánov, ako je Európska komisia a  Medzinárodná námorná organizácia (IMO), aby tí, ktorí pracujú s farbou, prehodnotili svoje metódy  nanášania farieb, údržby a spracovania po skončení jej životnosti . Je dôležité, aby sa zvážili  menej škodlivé a udržateľnejšie alternatívne metódy. Potrebujeme systémovú  zmenu v používaní  farby, teraz, keď tieto zistenia osvetlili rozsah spôsobeného znečistenia.“ 

Naš tip je samozrejme jasný: www.lanovefarby.sk


O spoločnosti EA – Environmental Action 

EA – Environmental Action je poradenská spoločnosť založená na nezávislom výskume.  Navrhuje riešenia a metriky na urýchlenie prechodu na udržateľnú budúcnosť. EA sa skladá z tímu  vášnivých vedcov a tvorcov zmien. Ea, ktorá je členom Európskej siete centier ekodizajnu (ENEC),  vedie vývoj metodík  | www.e-a.earth 

O spoločnosti Pinovo Pinovo AS je nórska spoločnosť, ktorá vyvinula technológiu pre čisté kruhové vysávanie priemyselných a  morských povrchov, ktorá zabraňuje emisiám farieb do životného prostredia.  Riešenie z Pinovo bolo  prvé, ktoré bolo prijaté na platforme UpLink Svetového ekonomického fóra . Spoločnosť Pinovo,  založená v roku 2009, pracuje na tom, aby ozrejmila rozsah globálneho úniku mikroplastov z farieb, aby  podporila povedomie regulačných orgánov a prijatie riešení na zastavenie úniku mikroplastov z  farieb. 

_