Biologické napadnutie a degradácia fasád

Zúčastnili sme sa semináru „Biologické napadnutie a degradácia…

How to use the newest technologies in cultural heritage?

Zúčastnili sme sa medzinárodného workshopu a semináru: How…