Biologické napadnutie a degradácia fasád

Zúčastnili sa semináru „Biologické napadnutie a degradácia fasád“ v rámci, tematicko – poznávacieho stretnutia KEIMFARBEN, v Brne, Mikulove a v kláštore (Rakúsko). Organizátori: Vysoké učení technické – Stavební fakulta a KeimFarben s.r.o.

_