How to use the newest technologies in cultural heritage?

Zúčastnili sme sa medzinárodného workshopu a semináru: How to use the newest technologies in cultural heritage? (Ako používať najnovšie technológie v kultúrnom dedičstve.) Organizátori: The European Project EPOCH, International culture center in Krakow.

_