Konzervujeme najvýznamnejšie nálezy

Konzervujeme najvýznamnejšie nálezy z archeologického výskumu…

Hrad Hrušov 2010

Počas mesiaca júl sme pracovali na hrade Hrušov. V spolupráci…