Protézovanie a konzervácia barokového krovu v Banskej Štiavnici.

_