Zonthágovská kúria v Záskalí ozdravie

V roku 2013 sme začali pracovať na  záchrane autenticky…

Pár fotografií zo Skalky

Po Letnej škole konzervácie v Senci z roku 2014, sme v roku…