Zonthágovská kúria v Záskalí ozdravie

V roku 2013 sme začali pracovať na  záchrane autenticky zachovanej kúrie z roku 1706 v Dolnom Kubíne – Záskalí. V zozname Pamiatkového úradu je stále vedená ako dezolátna, pre kombináciu zlého stavu a vzácnosti stavby sme urýchlene spracovali projektovú dokumentáciu a statický posudok. Kedže stavba je autenticky zachovanou stavbou s unikátnymi pôvodnými (aj renesančnými!) stavebnými detailmi, ako sú pece, podlahy, dvere, výdreva niky, mreže, okenice, fasády a mladší krov z druhej polovice 20. storočia s pílením šidlom z rovnakého obdobia boli úplne deštruované zdemontovali sme ho a prekryli stavbu fóliou a provizórnym krovom (2015).Následne sme ateliéri a na nádvorí v  B. Štiavnici realizovali (2015) tvarovú rekonštrukciu pôvodného krovu. Všetky spoje nového krovu sme realizovali v tradičnom výzore a tradičným spôsobom.

Ďakujeme za spoluprácu:
Ing. Karol Ďurian, PhD., Ing. arch. Peter Krušínsky PhD., Ing. Milos Dudáš, CSc.
Projektovú dokumentáciu a zameranie spracovali:
Ing. arch. Peter Nižňanský a Mgr. Michal Hrčka, Ing. Vladimír Kohút

Viac informácií:
https://www.obnova.eu/portfolio/zaskalie-zonthagovska-kuria
https://www.obnova.eu/tag/zhontagovska-kuria

[su_custom_gallery source=“media: 7830,7824,7822,7831,7832,7833,7834,7835,7836,7837,7838,7839,7840,7841,7842,7843,7844,7845,7846,7848″ limit=“51″ link=“attachment“ target=“blank“ width=“90″ height=“90″ title=“never“]

[su_youtube_advanced url=“https://www.youtube.com/watch?v=8-EteBLMpog“ controls=“alt“ autoplay=“yes“ loop=“yes“]

_