Pár fotografií zo Skalky

Po Letnej škole konzervácie v Senci z roku 2014, v roku 2015 uskutočnili letnú školu zameranú na konzerváciu murív Kláštora Skalka pri Trenčíne. Letnú školu spolu organizovali s Biskupským úradom Nitra a ViaMagna Archeologia. Pozrite si fotoreport.

 

_