Absolventská prax / stáž v Obnove

Ste absolventom školy, alebo hľadáte zaujímavú stáž? Pokiaľ máte chuť sa naučiť v rámci pozície UPSVAR, alebo stáže tradičné remeslá a technologické postupy, prípadne napomôcť pri organizovaní remeselných kurzov, príprave grafických tlačovín alebo byť pri rozbehu StartUp-u https://www.lanovefarby.sk, neváhajte a podľa inštrukcií na tomto odkaze nám pošlite pár základných informácií o sebe. Pozícia pre kancelárske a grafické práce bude vytvorená v B. Štiavnici, remeselné pozície v rámci pamiatok na celom Slovensku.

_