Maľované terče vo vitrážach Oravského hradu

Pre Oravský hrad sme vytvorili kópie terčíkov z ich vlastných zbierok. V tomto prípade ide o motív kladenia do hrobu. Terče sú osadené v nových vitrážach kaplnky.

_