Stáž

Od utorka je u nás na praxi študent Ústavu Manažmentu – Ekonomika a riadenie stavebníctva STU.

_