ČERVENÁ | farba

Červené pigmenty, ktoré najviac používame, sú rôzne oxidy železa, burnt terra (pálená terra / hlinka) a červený oker. Keďže sa vo Švédsku tradične používa vápenný náter v odtieni Falu Red (Falu červená), často dostávame otázku, ktorý z našich odtieňov ľanových farieb je mu najpodobnejší.

Naša odpoveď je, že 1A-222 Deep Iron Oxide Red (Tmavá červená z oxidu železitého) sa najviac zhoduje s vápenným Falu Red a naša farba Falu Red sa zhoduje s vápennou farbou Light Falu Red (Svetlá červená falu). Označenie English Red (Anglická červená) používame pre jeden z odtieňov oxidu železitého. Vyrábame tiež jeho svetlejší variant 10A a jemne tmavší odtieň 48A. Farba irone oxide minium (minium z oxidu železa) sa používa ako ochranný antikorózny náter na kovy, ale je vhodný aj na drevo.

Naše červené farby sa môžu použiť aj na jednovrstvovú povrchovú úpravu nehobľovaného reziva. Farbu pre jednovrstvovú povrchovú úpravu si môžete namiešať podľa návodu. Je to alternatíva vápenných náterov pre lokality vystavené vplyvom počasia. Ľavá polovica obrázku vyššie nad týmto textom ukazuje plochu na južne orientovanej fasáde, ktorá bola pred 15 rokmi natretá jednou vrstvou farby. Na pravej polovici obrázku je tá istá fasáda osviežená novou vrstvou farby. Ako vidieť, farba je mimoriadne stabilná a to z toho dôvodu, že používame veľké množstvo červeného pigmentu z oxidu železa bez pridania lacnejších doplnkových pigmentov.

http://www.lanovefarby.sk/obchod/kategoria/lanove-farby/exterier-interier/cervene-odtiene-red-shades/

_