Film z banskoštiavnického kurzu Tesárstvo

V roku 2017 sme organizovali tradičný Banskoštiavnický kurz, sympózium a seminár na tému Tesárstvo. Bol organizovaný pre začínajúcich remeselníkov, ktorí chcú získať základy tradičného tesárstva od skúsených tesárov z praxe. Naučili sa ako opracovať guľatinu na hranené rezivo, realizovať tesárske spoje, vrátane pokročilejšieho zazubeného nosníka a zoznámili sa s historickým aj súčasným ručným tesárskym náradím. Získali informácie o tradičných materiáloch a technológiách. Zároveň bol pre skúsených tesárov sympóziom, kde si búdu mohli vymeniť skúsenosti a získať nové informácie od kolegov aj v rámci semináru. V neposlednom rade bol určený pre verejnosť a to vrámci jednodňového semináru s exkurziou a večerným premietaním.

Z tohto podujatia vám prinášame doplnené video:

Banskoštiavnický kurz a seminár pre remeselníkov – Tesárstvo 2017, 25.9.2017 – 29.9.2017

Lektori:
Boris Hochel – tesár, architekt / Michal Hrčka – konzervátor / Peter Krušinský – architekt / Tomáš Laluha – tesár / Július Lišaník – tesár, architekt / Vladimír Žuffa – tesár

Prednášajúci:
Karol Ďurian, Michal Hrčka, Peter Krušínsky, , Oto Makýš, , David Stejskal, Ľubor Suchý, Daniela Zacharová

Účastníci kurzu a seminára:
Martin Adámy, Pavel Adámy, Petr Blanarovič, Miroslav Csőlle, Martin Ďuračka, , Pavel Fabian, Ivan Farárik, Milica Getlerová,
Filip Hrčka, Michal Hrčka, , Matúš Chrenko, Andrej Ivan
Pavol Ižvolt, Lukáš Kamarčík, Vladimír Kohút, Robert Kollár, Matúš Laboš, Matej Lepieš, , Peter Maliarik, , , Štefan Mikšík, Martin Macharík, Peter Nižňanský, , Marek Ruščák, , , Jozef Strelec,
Pavol Šebo, Oto Veles,

Odborní garanti kurzov:
Pavel Fabian, Michal Hrčka

Príprava:
Andrej Dudich, Milica Getlerová, , Peter Nižňanský

Organizované v priestoroch Centra stavebného dedičstva – Centrálka, Banská Štiavnica

Organizátor: Obnova s.r.o.

v rámci Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017

v spolupráci s
Spoločnosť pre pamiatky, Portál Obnova.sk, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Pro Monumenta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita, LanoveFarby.sk, Libela s.r.o., Icomos Slovensko

spolu financované:
Ministerstvom Kultúry SR

Film:
Gashpar Creative

© Obnova s.r.o., 2017-2018