Dlažby na Národnom cintoríne v Martine

Dnes sme zverejnili referenciu: národná kultúrna pamiatka Národný cintorín Martin. V rokoch 2011, 2012 a 2013 sme dodávali Mestu Martin andezitové kocky potrebné pre rekonštrukciu verejných priestranstiev Národného cintorína. Spolupráca spočívala aj v preriešení  koncepcie a detailov tradičnej pokládky mestskej dlažby.

https://www.obnova.eu/portfolio/narodny-cintorin-martin

_