Šindle, archeológia a keramika na martinských hodoch

Pár fotografií z podujatia Sväto-martinské hody, kde sme obyvateľom Martina ponúkli prezentácie tradičných remesiel a archeológie. Ukážky a prednášky o histórii Turca pripravili v spolupráci spoločnosti Obnova s.r.o. a ViaMagna s.r.o.

 

Viac:
Reportáž TV Turiec: https://www.obnova.eu/tv-turiec-nase-ukazky-vyroby-sindla …
Časozberný záznam zo stánku: https://www.obnova.eu/casozberny-zaznam-ukazky …
Pozvánka na hody: https://www.obnova.eu/svatomartinske-hody-v-duchu-remesiel-a-archeologie

_