Ekocentrum Hrubý šur, dostalo staro-nove okna

Okná v (takmer) pasívnom štandarde v slamenej prístavbe vložené a izolované ovčou vlnou a staré okná repasujeme s vložením izolačného dvojskla.

http://centrumartur.blogspot.sk/2014/03/okna-v-pasivnom-standarde-v-slamenej.html

_