Ocenený projekt Ekocentrum, Hrubý šur

Od roku 2010 organizuje AINova každoročne súťaž o príkladne obnovenú stavbu, prvé tri roky v rámci Malokarpatského regiónu, počínajúc rokom 2013 v celom Bratislavskom kraji. Cieľom súťaže je popularizácia témy obnovy tradičnej architektúry a tiež poukázanie na skutočnosť, že kvalita prostredia, v ktorom žijeme a starostlivosť oň je záležitosťou celej spoločnosti. Uvedené projekty chcú dať podnet na zamyslenie, poskytnúť kreatívne nápady ďalším stavebníkom, a tiež oceniť snahu o zachovanie, obnovu a využívanie pre región typického, nie vždy pamiatkovo chráneného stavebného fondu. Nominované projekty obnovy sú jednak hodnotené odbornou porotou, jednak sú uverejňované na web stránke www.ainova.sk/ocenenie, kde verejnosť môže vždy na jeseň hlasovať za favorizovaný objekt.

V roku 2015 sme spolu O OZ ArTUR dokončili velkú časť projektu Ekocentrum v Hrubom Šúre. Zámerom bolo budovu komplexne obnoviť, do nízkoenergetického štandardu, s použitím ekologických materiálov, s využitím alternatívnych zdrojov energie. Súčasne však chceli v čo najväčšej miere zachovať pôvodný charakter stavby. Všetko, čo bolo na budove funkčné a použiteľné, ostalo zachované: steny, drevené podlahy, pôvodný krov, keramická krytina, ktorá bola po zateplení krovu opätovne uložená, aj pôvodné okná, ktoré boli zrepasované. Riešená bola sanácia vlhkosti, v objekte bola urobená nová elektroinštalácia a realizované hygienické zariadenia.

Pokiaľ bolo možné, obnova rešpektovala pôvodnú dispozíciu objektu. Fasáda bola odborne obnovená tradičnými materiálmi a technológiami za použitia horúcej malty z nehaseného vápna. Z uličnej strany boli múry zateplené rôznymi materiálmi – tieto sú na stenách v interiéri prezentované presklenými „okienkami“ s pohľadom na skladbu použitých materiálov. Dvorová fasáda bola izolovaná zvonka ekologickými materiálmi. V obnovených interiéroch nájdeme zaujímavé dekoratívne hlinené aj vápenné omietky. Ponechané bolo aj pódium, kde sa v minulosti hrávali amatérske divadelné predstavenia a premietali filmy. Tento priestor bude slúžiť okrem iného ako špecializovaná knižnica zameraná na udržateľné stavanie s využitím prírodných materiálov. V podkroví boli po zateplení umiestnené ubytovacie priestory Ekocentra pre účastníkov školení a workshopov. V dvorovej časti bola zrealizovaná prístavba kuchyne z prefaprikovaných slamených panelov v pasívnom štandarde, s vegetačnou strechou a schodmi do podkrovia. Odborné práce sa realizovali v partnerstve s firmou Obnova, s.r.o., a súbežne tiež formou vzdelávacích workshopov a kurzov.

Celá budova je vlastne veľký „showroom“ toho, ako je možné pristupovať k obnove tak, aby sa zachovala autenticita stavby a aké materiály a techniky sa dajú použiť pri rekonštrukcii domov. Na obnove počas dvoch rokov pomáhalo okolo 300 dobrovoľníkov a sponzorsky a materiálom prispeli jednotlivci a mnohé firmy. Podrobnejšie informácie o postupe obnovy sú dostupné na webstránke združenia.
Koncom roka 2016 si zástupcovia OZ ArTUR prevzali ocenenie za tento projekt.
[su_custom_gallery source=“media: 8357,8356,8355,8354,8360,8359,8358″ limit=“51″ link=“lightbox“ width=“130″ height=“130″ title=“never“]

Vlastník objektu: ArTUR
Autor projektu obnovy: Ing. Arch. Zuzana Kierulfová a kolektív združenia ArTUR
Stavebná realizácia a remeselné práce:
Hlavný realizátor a fasáda: Obnova s.r.o
Vnútorné omietky: Arterre s.r.o a Bioline s.r.o; hlinár Stano Prorok
Práce s drevom: Ekodrevo,
Okná: Kami-Term,
Krov: AGESAM s.r.o
Ostatné práce: remeselníci združenia ArTUR

Realizácia obnovy: 2012 – 2015/pokračuje aj v súčasnosti

_