Fotonávraty do minulosti Banskej Štiavnice 2018

V sobotu 1. 9. 2018 o 19:00 vás pozývame na druhý ročník projekcie historických fotografií a pohľadníc na tému Starý zámok v B. Štiavnici. Pred premietaním fotografií vás uvedie Ing. arch. Pavel Fabian do historického vývoja komplexu Starého zámku. Podklady pripravia Mgr. Michal Šimkovic a Mgr. Michal Hrčka. Po krátkej prednáške začne premietanie v selekcii Jozefa Čabáka.

Kedy: 01/SEPT/2018 19:00
Kde: Centrálka, Kino na schodoch
(Centrum stavebného dedičstva – Centrálka, Nám. Sv. Trojice 22, Banská Štiavnica)

Privítanie v Centrálke (MICHAL HRČKA)
História: z kostola pevnosť (PAVEL FABIAN)
Premietanie fotografií (JOZEF ČABÁK)

Viac:
https://www.obnova.eu
https://www.facebook.com/events/2106222286055526/

 

Podujatie sa koná v spolupráci s ICOMOS Slovensko v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

_