Šikmá kaplnka v Báči

V roku a 2016 realizovali narovnanie a stabilizáciu 4 kaplniek kalvárie v Báči.
Podrobnosti: https://www.obnova.eu/tag/bac
_