Ocenenie

Náš projekt získal Ministerstva kultúry SR a Pamiatkového úradu (periodikum Pamiatky a múzeá) v kategórii -VIDEO--MULTIMEDIÁLNE DIELO.

_