Ocenenie

Náš .sk získal Ministerstva kultúry SR a Pamiatkového úradu (periodikum a múzeá) v kategórii -VIDEO-AUDIO-MULTIMEDIÁLNE DIELO.

_