v lokalite v centre Banskej Štiavnice stavia na rôznych tradíciách. Jednak 70 ročnej staviteľskej tradícii zakladateľov spoločnosti Obnova s.r.o., ktorá svojou činnosťou v oblasti výskumu, prípravy a realizácie obnovy pamiatok ctí krédo „Pamätáme na pamiatky“. 20 ročnej práci portálu a komunity okolo neho v oblasti informovanosti a vzdelávania v kultúrnom dedičstve. A v neposlednej rade na tradícii organizovania kurzov z oblasti obnovy, konzervovania a reštaurovania pamiatok.

Integrujúcim vyústením snaženia bolo, že sme v roku 2015 začali v chránenej druhej budove banskoštiavnického evanjelického lýcea s prípravou projektu stavebného dedičstva – Centrálka. má v sebe zahŕňať dielňu pre potreby obnovy pamiatok a organizovania kurzov tradičných remesiel, inkubátor pre remeselníkov, konferenčnú sálu a múzeum historických stavebných prvkov v spoločnom projekte, kde komerčné aktivity podporujú tie neziskové a naopak. Samotná budova, ale aj centrum mesta ponúkajú množstvo podnetov pre organizovanie spomínaných aktivít.

Informácie o kurzoch.