Kamenná obruba krbu

Pre súkromného investora v B. Štiavnici sme konzervovali a zo starých kamenných okenných šambrán sme zostavili obrubu krbu.

_