Hasenie vápna na hrade Uhrovec

Náš kolega Pavel Fabian, počas stavby klenby na hrade Uhrovec predvádzal spôsob prípravy horúcej malty. Video: BirbaX

_