Kameň a vápno v Plasoch (CZ)

V počte štyroch ľudí sme sa zúčastnili seminára Kameň a Vápno v novo otvorenom Centre staviteľského dedičstva v Plasoch (CZ). Prezrite si pár fotografií zo seminára počas ktorého prezentoval náš kolega Michal Hrčka vo svojej prednáške použitie vápenných technológií na Slovensku.

[su_custom_gallery source=“media: 7765,7766,7767,7768,7769,7770,7771,7772,7773,7774,7775,7776,7777,7778,7779,7780,7781,7782,7783″ limit=“51″ link=“attachment“ target=“blank“ width=“110″ height=“110″ title=“never“]

Pozvánka:

Národní technické muzeum a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. a Českým vysokým učením technickým zvou odborníky a zájemce o historické stavební technologie na praktický seminář věnovaný tradičním vápenným technologiím a obnově kvádrového zdiva pomocí náhradního kamene. První den bude vyplněn přednáškami o tradičních způsobech výpalu a zpracování vápna, archeologických dokladech vápenných technologií a související vápenné problematice. Uzavře ho odborné autorské zahájení výstavy „Calcarius, či-li vápeník“ s komentovanou prohlídkou a promítání filmů o výrobě vápna a vápenných technologiích.Na programu druhého dne je přednáškový blok o problematice výběru a zpracování kamene pro výměnu kvádrového zdiva, který bude odpoledne doplněn praktickými ukázkami kamenického řemesla za použití replik historických nástrojů. Po oba dva dny bude probíhat výpal vápna v malé vápenné peci a stavba jednorázové vápenné pece milířového typu. Předvedeno bude také tradiční hašení kusového vápna a ukázka přípravy vápenné malty za tepla. Na závěr si bude možné prohlédnout expozice a dílny nově otevřeného Centra stavitelského dědictví.

Seminář se koná v rámci projektů
NAKI – DF11P01OVV010: Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti
NAKI – DF12P0OVV020: Komplexní metodika pro výběr a řemeslné opracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů

Podrobný program a organizační pokyny budou dále upřesňovány nawww.calcarius.cz/akce/kamen_a_vapno_2015

_