Starý zámok - farebnosť

Záverečná farebnosť bola určená na biela lomená okrom…

Fasády Starého zámku - postup

Práce na fasáde starého zámku postupujú úspešne z dvanástich…

Stary Zámok - Banska Štiavnica - začiatok

Začali sme s umelecko - remeselnou obnovou takmer 1000 m2 fasád…

Workshop: Murovanie klenieb

Michal Hrčka a Pavel Fabián boli lektormi na workshope organizovaného…

Sondážny prieskum - Akademická 2

Dokončili sme lokálny sondážny prieskum na dome zo začiatku…

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť

Zakladateľ  Obnova s.r.o. Michal Hrčka sa stal členom Slovenskej…

Seminár: Murovanie kavern narušujúcich statiku hradu Lietava

Zúčastnili sme sa workshopu, ktorý bol organizovaný Združením…

Dve nove web-prezentácie

Pracujeme na dvoch web - prezentáciách. Akonáhle budú podpísané…

Zborník pre remeselníkov

Začali sme so zalamovaním zborníku - návodu pre remeselníkov,…