Fiľakovo – začiatok prác

Dnes sa začali záchranné práce na hrade Fiľakovo.

Ocenenie – prevzatie

Za náš projekt Obnova.sk prevzal v rámci Dní európskeho…

Pamiatky Skalice a Skalického okresu

Zúčastnili sme sa semináru Pamiatky Skalice a Skalického…

Lektori pre konzerváciu omietkových vrstiev

Michal Hrčka a Pavel Fabian boli lektormi pre konzerváciu omietkových…

Výberové konanie – Fiľakovský hrad

Vyhrali sme výberové konanie na Záchranu kultúrnej pamiatky…

Špeciálne postupy pri konzervácií historického muriva torzálnej architektúry

Na hrade Lietava sme pre Združenie na záchranu lietavského…

Ocenenie

Náš projekt Obnova.sk získal ocenenie Ministerstva kultúry…

Work incubator for unemployed graduates

From March 2006 To July 2006 Michal Hrcka was a trainer on PHARE…

Palácová klenba – hrad Uhrovec

Ing. arch. Pavel Fabian a Mgr. Michal Hrčka pre Nadáciu pre…