Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov

Pre SPŠ S. Mikovíniho sme v rámci projektu PHARE č. 2003-004-995-03-11-7:…

Fasáda A. Kmeťa 18

Pre spoločnosť Beta Car s.r.o. Pezinok sme realizovali umelecko-remeselné…

Ako a z čoho stavať domy pre chudobných (workshop)

Zúčastnili sme sa workshopu „Ako a z čoho stavať domy pre…

Nová verzia portálu www.obnova.sk

Spustili sme dlho očakávanú novú verziu portálu www.obn…

Biologické napadnutie a degradácia fasád

Zúčastnili sme sa semináru „Biologické napadnutie a degradácia…

How to use the newest technologies in cultural heritage?

Zúčastnili sme sa medzinárodného workshopu a semináru: How…

pf 2006

pf 2006

Prezentácia múzejných zbierok prostredníctvom globálnych sietí

Michal Hrčka bol prednášajúci na seminári „Prezentácia…

Fórum konzervátora 2005

Zúčastnili sme sa na akcii Fórum konzervátora 2005, Slovenská…