Otvorenie sezóny a novej galérie vo Vlkolínci

V roku 2013 naštartovalo mesto Ružomberok obnovu priestoru národnej kultúrnej pamiatky sýpka – kamenná vo Vlkolínci. Prostredníctvom spoločnosti Obnova.eu špecializovanej na rozvoj a obnovu pamiatok sa podarilo vytvoriť revitalizáciou priestor pre účely malej galérie. Zároveň bola sanovaná statika objektu a odstránené nevhodné zásahy z minulosti. Zaujímavosťou bola realizácia klenby tradičnými technikami. Čo je v tomto prípade netradične, je fakt, že remeselníci a konzervátori mali v niektorých miestach pre rekonštrukciu klenby priestor iba par centimetrov. Pôvodne miesto na uskladňovanie obilia a úrody. Sýpka z roku 1837 začína po doplnení mobiliáru slúžiť už túto sobotu 3. 5. 2014 o 11:00 hod, keď sa jej slávnostným otvorením a vernisážou ľudových remeselníkov otvorí aj turistická sezóna na Vlkolínci.

Informácie: https://www.obnova.eu/tag/vlkolinec

_