Biologické napadnutie a degradácia fasád

Zúčastnili sme sa semináru „Biologické napadnutie a degradácia…

How to use the newest technologies in cultural heritage?

Zúčastnili sme sa medzinárodného workshopu a semináru: How…

pf 2006

pf 2006

Prezentácia múzejných zbierok prostredníctvom globálnych sietí

Michal Hrčka bol prednášajúci na seminári „Prezentácia…

Fórum konzervátora 2005

Zúčastnili sme sa na akcii Fórum konzervátora 2005, Slovenská…

Vápno & Vápenné technológie pri obnove pamiatok

V septembri sme boli spoluorganizátormi medzinárodného workshopu…

Práce počas leta 2005

Počas leta 2005 sme pracovali na viacerých realizáciách v…

Lehmbauwand – Earth Walls

Michal Hrčka a Pavel Fabian boli prednášajúcimi a lektorom…

Workshop: Lime & Lime Technologies in Build Heritage Conservation

Obnova s.r.o. bola spoluorganizátor medzinárodného kurzu Lime…