Projekt „Nebúrať ale obnoviť“

Obnova je partnerom projektu „Nebúrať ale obnoviť“, ktorý  je zameraný na širokú osvetu o obnove tradičných domov stavaných zväčša do roku 1945 – medzi ktorými je veľa hodnotných domov, ktoré sú našim kultúrnym dedičstvom, no nie sú zapísanými pamiatkami. Zároveň zdôrazňuje zelený, udržateľný prístup v stavebníctve obnovou a adaptáciou existujúcich budov. Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie a informovanie laickej aj odbornej verejnosti o hodnotách budov a tradícií, zodpovednom prístupe a možnostiach kvalitnej obnovy spĺňajúcej lepší komfort a súčasné energetické štandardy.

Viac informácií, postery, zborník, fotografie a všetky aktivity projektu nájdete na http://ozartur.sk/aktivity/projekty/neburat-ale-obnovit/

Fotografie z výstavy a semináru

_