Články

Kostol Sazdice - pracovný 3D model

3D model gotického kostola v Sazdiciach po odstránení…

3 nové referencie

Dnes sme pridali 3 nové referencie do nášho portfólia. Sú…

Konzervujeme schovanú fasádu

V našej pripravovanej kancelárii sme začali s prvou fázou…

Pridaných 10 staro-nových referencií

Pred pár dňami sme pridali ďalšiu zo starších referencií:…

Práce na hrade Orava v roku 2009

Dnes sme po zime začali s prípravnými prácami pre sezónu…

Fasády Lesníckej školy - reštaurátorský výskum

Naši kolegovia Peter Koreň a Martin Mikuláš spolu s Michalom…

Príbeh Remeselníckej 5

Spustili sme práce na dvoch historických interiéroch v dome…

Remeselnícka 5 - fasáda ukončená

Ukončili sme tohtoročnú etapu obnovy a reštaurovania fasády…