Nájdite krásu jednoduchosti v roku 2014

Prajeme vám všetko dobré a pekné v roku . https://www.obnova.eu/pf

Na fotografii strechy Vlkolínca, : Michal Hrčka

_