Nájdite krásu jednoduchosti v roku 2014

Prajeme vám všetko dobré a pekné v roku 2014. https://www.obnova.eu/pf

Na fotografii strechy Vlkolínca, foto: Michal Hrčka

_