My pre SME: k novému „pamiatkovému“ zákonu

Teoreticky akýkoľvek zásah do pamiatky by mal byť dopredu odkonzultovaný s krajským pamiatkovým úradom, alebo jeho pracoviskami. Prakticky sa tak deje najmä pri rozsiahlejších a exteriérových úpravách. „Po jednoduchom podaní na pamiatkovom úrade so spísaným zámerom na obnovu, tento úrad určí ďalší postup vo svojom rozhodnutí k zámeru,“ píše Michal Hrčka z Obnova.sk.

http://magazin.reality.sme.sk/c/7060407/zaplatit-pokutu-pri-pamiatkach-uz-nebude-stacit.html

_