Naša stránka na Facebook-u a Exkurzia na Švihov (CZ)

Dnes má naša spoločnosť tu na Facebook-u 900 fanúšikov. (https://www.facebook.com/www.obnova.eu)

Pri tej príležitosti sa s vami podelíme o pekný pohľad na hrad Švihov v ČR. Pred pár týždňami sme sa tu zúčastnili výborného seminára a exkurzie: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky – Restaurování a konzervace autentických památek, význam tradičních řemesel a stavebních postupů, ideové i technologické otázky/souvislosti konzervace a restaurování architektury, proces konzervace památky jako součást její prezentace. Lektori: prof. Girsa, Ing. Michoinová,Ph.D., arch. Hanzl, Ing. arch. Hauserová, CSc.

_